inner join 和 left join、right join、full join的区别

inner join内连接,两边条件同时满足,相当于 &&

left join 左外连接,左边必须满足(右边不满足时自动补NULL)

right join 右外连接,右边必须满足 (左边不满足时自动补NULL)

full join 满外连接,左边和右边,满足任意一个,相当于 ||

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注